Кариерен път на софтуерните инженери

03-10-2023
0

😀👋Здравейте приятели,

📍Днес ще поговорим за кариерния път на софтуерните инженери.

💻Идеалната стълбица на длъжностите за софтуерни инженери позволява на служителите да придобиват нови умения. Когато разглеждате кандидати за повишение, определете служителите, които показват най-голяма компетентност в това, което правят.

📑Въпреки че опитът е важен, индивидуалния принос може да се различава. Наименованията, които компаниите дават на различните софтуерни инженери са различни, затова по-долу сме предоставили няколко примера, които да ви помогнат да се ориентирате до коя позиция искате да стигнете.

📌Стажанти: обикновено им липсва опит, необходим за позициите в софтуерното инженерство. Вероятно току-що са завършили и използват тази възможност, за да докажат, че заслужават да работят на дадена позиция. Въпреки че стажантите могат да допринесат много за компания, те се нуждаят от редовни напътствия и насоки.

📌Младши софтуерен инженер: в началото на кариерата си хората ще започнат на начална позиция. Като младши софтуерен инженер от него/нея ще се изисква да разработва софтуер, който да отговаря на изискванията на клиента в рамките на определен срок, както и да се отчита за напредъка си на ръководителя на екипа, който ще насочва кандидата.

📌Старши софтуерен инженер: след няколко години служителят може да стане старши софтуерен инженер. Те проявяват инициатива и могат да разделят сложни задачи на поредица от стъпки. Основната разлика между младшия и старшия софтуерен инженер е автономността. Старшите инженери не се нуждаят от много напътствия.

📌Технически ръководител: като технически ръководител служителят отговаря за целия процес на разработване на софтуер, управлява голям екип от специалисти, участващи в проектирането на софтуер, докладва за напредъка на разработката на заинтересованите страни в компанията и осигурява принос в процеса на вземане на решения.

📌Ръководител на екип: кандидатът трябва да има силни лидерски умения. Той може да участва в набирането и управлението на нови служители, да дава собствен принос към проектите, да делегира проекти на технически ръководители и да внася промени в процеса на разработка. Обикновено мениджърите на екипи общуват редовно с главния технологичен директор, за да определят дългосрочната стратегия, а след това се уверяват, че техният отдел отговаря на тези нови очаквания.

📌Технически архитект: служителят трябва да разбира по-широките цели и визии на компанията. За да заема тази длъжност, той трябва да има образование в областта на програмирането – езиците за кодиране, разработването на софтуер, стратегиите за отстраняване на проблеми и да осигурява техническо ръководство. Тази роля ще включва и разглеждане на мащабирането на системите за поддръжка.

📌Главен технологичен директор: това е ръководител на технологичните нужди на организацията, той има отношение към всичко, свързано със софтуерното инженерство. Управлява кариерното развитие на всички служители в технологичния отдел или отдела за софтуерно инженерство. Технологичният директор се отчита пред главния информационен директор или главния изпълнителен директор на компанията.

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.