Клиенти

Bell Career е партньор с утвърдени български и чуждестранни компании в различни сектори на икономиката – корабостроене, логистика, продажби и обслужване,  информационни технологии и телекомуникации.