Професионални курсове

РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ


Множество проучвания доказват, че инвестирането в служителите и тяхното развитие е едно от предимствата на всяка компания. 


Ние предлагаме както развиване на ключови компетенции, езикови и компютърни обучения, така и професионални курсове.


cs_image_url