Екип

cs_image_url


Доника Христова

/Управител/

Образование: ОКС „Магистър“, специалност „Банков мениджмънт“ и ОКС „Бакалавър“, специалност „Финанси“. Над 4 години професионален опит в сферата на;„Човешки Ресурси“, разработване и оптимизиране на маркетингови проекти и ръководенето на екип. Повече от 5 години преподаване общ английски език на деца и възрастни, подготовка за явяване на интервю при чуждестранен работодател.

cs_image_url

Диана Георгиева

/Младши специалист „Подбор и набор на персонал“/

Образование: ОКС „Магистър“, специалност „Логистика“ - Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“ и ОКС „Бакалавър“, специалност „Мениджмънт“ - Икономически университет - Варна.