Съвети за интервю за работа

01-08-2023
0

😀👋Здравейте, приятели!

📌Днес ще поговорим за съвети как да се подготвим за интервю за работа.

✅Преди да се явите на интервю, трябва да сте наясно с какви видове дейности се занимава компанията. Най-вероятно един от първите въпроси, които ще Ви попитат e: какво Ви привлече в обявата. За да отговорите коректно, предварително разгледайте сайта на компанията, погледнете какви са целите, ценностите и мисията на компанията.

✅Бъдете наясно с изискванията и задълженията на дадената позиция. В този случай може да последва въпросът свързан с мотивацията Ви да кандидатствате за позицията. Тук Вашата основна задача е да убедите събеседника си защо точно Вие сте подходящият кандидат за тази позиция.

✅Оттук нататък преминавате към трудовия Ви опит и представянето Ви. Постарайте се да разкажете по възможно най-краткия, но най-подходящия начин за себе си. Какви са най-силните Ви страни, какви меки и твърди умения притежавате и кое бихте искали да подобрите в себе си.

✅Също така бъдете готови и за неудобни въпроси от типа «Какво финансово възнаграждение очаквате?», «Дали сте имали напрегнати/трудни ситуации с колегите ви и по какъв начин сте ги решавали?», «Разкажете за предходния Ви работодател». Въпросите от този тип целят да проверят как реагирате в стресовите ситуации и по какъв начин се справяте с тях.

✅И последно, но е много важно уточнение – бъдете себе си. Колкото просто да Ви звучи, отпуснете се, бъдете искрени и това ще Ви помогне да намалите стреса от притеснението по време на интервюто.

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.