Данъци в Норвегия

Данъци в Норвегия
0

😃👋Здравейте, приятели!

📌💰Днес ще поговорим за данъците в Норвегия. Всички хора, които работят в Норвегия, трябва да имат данъчна карта (Skattekort/ Deduction card). Тя показва какъв процент данък работодателят трябва да удържи от заплатата Ви.

Има два начина за плащaне на данъците:
• Опростена данъчна система;
• Общо данъчно облагане.

🔎Повечето нови чуждестранни работници в Норвегия автоматично биват включвани към системата за данъчно облагане (Kildeskatt på løn/ Pay As You Earn), ако работят за кратък период или това им е първата година в страната. Според тази система ще плащате фиксиран процент данък, който ще се удържа от заплатата Ви. Имате право да се откажете от опростената система и да ги плащате в съответствие с общите правила.

📝Общо данъчно облагане – тук данъците, които плащате, ще зависят от размера на вашия доход. Всяка година през март или април ще получавате данъчна декларация «Skattemelding», която трябва да потвърдите. След това ще получите «Skatteoppgjør» – изчисление на финалния данък.

Да обобщим, ако имате намерение да живеете в Норвегия повече от една година, трябва да плащате данък съгласно общите данъчни правила. В случая, ако сте временно в Норвегия, ще станете част от системата PAYE. Тоест всеки път ще кандидатствате за карта за данъчни облекчения (Deduction card).

Ако живеете в чужбина и получавате високи хонорари от норвежки компании, Вие също имате да бъдете част от схемата PAYE. За по-детайлна информация можете да последвате линк https://www.skatteetaten.no/…/i-am-a-foreign…/paye/

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.